Silicon Power DDR3 4GB Bus 1333MHz PC (16 CHIP)

DDR3 SILICON 4GB/1333 PC (16 CHIP)

737.000₫

Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz Haswell (PC)

DDR3L SILICON 4GB/1600 PC (S/p CPU Haswell)

721.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz Haswell (PC)

DDR3L SILICON 8GB/1600 PC (S/p CPU Haswell)

1.353.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz PC

DDR4 SILICON 4GB/2133 PC

858.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz PC

1.859.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz PC

DDR4 SILICON 8GB/2133 PC

1.859.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz PC

DDR4 SILICON 4GB/2400 PC

765.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2400Mhz PC

1.485.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2400Mhz PC

DDR4 SILICON 8GB/2400 PC

1.485.000₫

Silicon Power DDR3 4GB Bus 1333Mhz

737.000₫

Silicon Power DDR3 4GB Bus 1333Mhz

DDR3 SILICON 4GB/1333 NB

737.000₫

Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz

732.000₫

Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz

DDR3L SILICON 4GB/1600 NB (S/p CPU Haswell)

732.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz

1.353.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz

DDR3L SILICON 8GB/1600 NB (S/p CPU Haswell)

1.353.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz

875.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz

DDR4 SILICON 4GB/2133 NB

875.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz

1.848.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz

DDR4 SILICON 8GB/2133 NB

1.848.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz

765.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz

DDR4 SILICON 4GB/2400 NB

765.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng