Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz Haswell (PC)

DDR3L SILICON 4GB/1600 PC (S/p CPU Haswell)

528.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz Haswell (PC)

DDR3L SILICON 8GB/1600 PC (S/p CPU Haswell)

1.045.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz PC

DDR4 SILICON 4GB/2133 PC

605.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz PC

1.155.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2133Mhz PC

DDR4 SILICON 8GB/2133 PC

1.155.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz PC

DDR4 SILICON 4GB/2400 PC

545.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2400Mhz PC

1.089.000₫

Silicon Power DDR4 8GB Bus 2400Mhz PC

DDR4 SILICON 8GB/2400 PC

1.089.000₫

Silicon Power DDR3 4GB Bus 1333Mhz

699.000₫

Silicon Power DDR3 4GB Bus 1333Mhz

DDR3 SILICON 4GB/1333 NB

699.000₫

Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz

523.000₫

Silicon Power DDR3L 4GB Bus 1600Mhz

DDR3L SILICON 4GB/1600 NB (S/p CPU Haswell)

523.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz

1.045.000₫

Silicon Power DDR3L 8GB Bus 1600Mhz

DDR3L SILICON 8GB/1600 NB (S/p CPU Haswell)

1.045.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz

649.000₫

Silicon Power DDR4 4GB Bus 2133Mhz

DDR4 SILICON 4GB/2133 NB

649.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng