Máy scan Plustek OS2680H

1.900.000₫

Máy Scan Plustek PS3060U

10.260.000₫

Plustek Scan X150

23.100.000₫

Plustek Scan X100

13.800.000₫

Plustek Scan OB4800

18.800.000₫

Plustek Scan PS506U

23.100.000₫

Plustek Scan PS288

7.500.000₫

Plustek Scan PS288

Plustek Scan PS288 ( 2 mặt ,Scan được danh thiếp & thẻ nh

7.500.000₫

Plustek Scan PS406U

15.900.000₫

Plustek Scan PS406U

Plustek Scan PS406U( 2 mặt, quét thẻ nhựa dày dưới 1,2mm

15.900.000₫

Plustek Scan PN2040

9.000.000₫

Plustek Scan PN2040

Plustek Scan PN2040 ( 2 mặt , Network ):

A4 , dang

9.000.000₫

Plustek Scan OS1180

10.200.000₫

Plustek Scan OS1180

Plustek Scan OS1180:

A3 , dang nằm ngang , Tốc độ

10.200.000₫

Plustek Scan A320

15.900.000₫

Plustek Scan A320

Plustek Scan A320:

A3 , dang nằm ngang , Tốc độ :

15.900.000₫

Plustek Scan A360

28.400.000₫

Plustek Scan A360

Plustek Scan A360:

A3 , dang nằm ngang , Tốc độ :

28.400.000₫

Plustek Escan A150

18.500.000₫

Plustek Escan A150

Plustek Escan A150( 2 mặt , network, wifi không cần kết n

18.500.000₫

Plustek Scan PL1530

8.300.000₫

Plustek Scan PL1530

Plustek Scan PL1530 ( 2 mặt):

A4 , dang nằm ngang

8.300.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng