PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER 400W – ELITE

fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PC

688.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER 460W – ELITE

fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PC

765.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER GM 550

Fan 12cm, 1 đường 12v 42A, (4+4pin) CPU, 6 sata, 3 ata, 2

1.804.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER GM 750

Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) CPU, 8 sata, 6 ata, 4

2.453.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER V 850

Fan 13.5cm, 1 đường 12v 70A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4

4.235.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER V 1000

Fan 13.5cm, 1 đường 12v 83A , (4+4pin) x 2CPU, 9 sata, 4

4.994.000₫

PSU NGUỒN ATX POWER COOLER MASTER V 1200 PLATIUM

Fan 13.5cm, 1 đường 12v 100A , (4+4pin) x 2CPU, 12 sata,

6.534.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng