Plustek Scan X150

23.100.000₫

Plustek Scan X100

13.800.000₫

Plustek Scan OB4800

18.800.000₫

Plustek Scan PS506U

23.100.000₫

Plustek Scan PL2250

12.420.000₫

Plustek Scan PL2250

Scan Plustek PL2250 - ADF, Flatbeb

12.420.000₫

Canon P215 II EN

6.480.000₫

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 L2757A

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Sheetfeed ,

22.054.000₫

HP Scanjet Pro 2000 L2759A

8.400.000₫

HP Scanjet Pro 2000 L2759A

HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheet-feed Sheet-feed , A4, Singl

8.400.000₫

HP Scanjet Pro 2500 f1 L2747A

11.269.000₫

HP Scanjet Pro 2500 f1 L2747A

HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed , A4, Single-pass E-Duplex

11.269.000₫

HP Scanjet Pro 3000 s3 L2753A

11.500.000₫

HP Scanjet Pro 3000 s3 L2753A

HP ScanJet Pro 3000 s3 Sheet-feed Sheet-feed , automatic

11.500.000₫

HP Scanjet Pro 3500 f1 L2741A

16.480.000₫

HP Scanjet Pro 3500 f1 L2741A

HP Scanjet ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed, automatic documen

16.480.000₫

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s4 L2755A

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 Sheet-feed Sheetfeed

17.692.000₫

HP Scanjet Pro 4500 fn1 L2749A

21.327.000₫

HP Scanjet Pro 4500 fn1 L2749A

HP Scanjet ScanJet Pro 4500 fn1 ( network, Duplex ADF ) F

21.327.000₫

Fujitsu Scanner SP30F

27.324.000₫

Fujitsu Scanner SP30F

Fujitsu Scanner SP30F

Máy quét tài liệu tốc độ 30p

27.324.000₫

Plustek Scan PS288

7.500.000₫

Plustek Scan PS288

Plustek Scan PS288 ( 2 mặt ,Scan được danh thiếp & thẻ nh

7.500.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng