HPE ML10 Gen9 4LFF 845678-375

18.244.000₫

HPE ML10 Gen9 4LFF 845678-375

HPE ML10 Gen9 4LFF E3-1225v5 3.3Ghz/8GB/1TB/DVDRW/300W

18.244.000₫

HPE ML30 Gen9 4LFF 823402-B21

24.129.000₫

HPE ML30 Gen9 4LFF 823402-B21

823402-B21: HPE ML30 Gen9 Hot Plug 4LFF CTO Svr

823

24.129.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21

42.019.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21

767063-B21: HP ML150 Gen9 Hot Plug 4LFF CTO Server

 

42.019.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21-2620V4

45.668.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21-2620V4

767063-B21: HP ML150 Gen9 Hot Plug 4LFF CTO Server

45.668.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21-2620

46.962.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767063-B21-2620

767063-B21: HP ML150 Gen9 Hot Plug 4LFF CTO Server

46.962.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767064-B21

41.430.000₫

HPE ML150 Gen9 4LFF 767064-B21

767064-B21: HP ML150 Gen9 Hot Plug 8SFF CTO Server

 

41.430.000₫

HPE ML350T09 Gen9 8SFF 754536-B21 E5-2609v4

754536-B21: HP ML350T09 SFF CTO Server

754536-B21

56.261.000₫

HPE ML350T09 Gen9 8SFF 754536-B21 E5-2620v4

754536-B21: HP ML350T09 SFF CTO Server

754536-B21

60.027.000₫

HP DL60 Gen9 4LFF 777403-B21

37.429.000₫

HP DL60 Gen9 4LFF 777403-B21

777403-B21: HP DL60 Gen9 4LFF CTO Server

777403-B21

37.429.000₫

HP DL60 Gen9 4LFF 777403-B21-2620

41.195.000₫

HP DL60 Gen9 4LFF 777403-B21-2620

777403-B21: HP DL60 Gen9 4LFF CTO Server

777403-B21

41.195.000₫

HP DL80 Gen9 8LFF 778685-B2

39.430.000₫

HP DL80 Gen9 8LFF 778685-B2

778685-B21: HP DL80 Gen9 8LFF CTO Server

778685-B21

39.430.000₫

HP DL80 Gen9 8LFF 778685-B21-2620

43.196.000₫

HP DL80 Gen9 8LFF 778685-B21-2620

778685-B21: HP DL80 Gen9 8LFF CTO Server

778685-B21

43.196.000₫

HP DL120 Gen9 4LFF 777427-B21

36.840.000₫

HP DL120 Gen9 4LFF 777427-B21

777427-B21: HP DL120 Gen9 4LFF CTO Server

803118-L2

36.840.000₫

HP DL120 Gen9 4LFF 777427-B21-2620

40.371.000₫

HP DL120 Gen9 4LFF 777427-B21-2620

777427-B21: HP DL120 Gen9 4LFF CTO Server

803116-L2

40.371.000₫

HP DL160 Gen9 8SFF 754520-B21

50.258.000₫

HP DL160 Gen9 8SFF 754520-B21

801288-L21: HPE DL160 Gen9 E5-2609v4 FIO Kit

805349

50.258.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng