Dell Pro P2219H GCGXY1

3.403.000₫

Dell Ultrasharp U2419H

5.564.000₫

Dell P2419H

4.173.000₫

Dell P2419H

4.173.000₫

Dell P2319H CV66P1

3.692.000₫

Dell S2419H 1PY901

4.858.000₫

Dell S2319H 1CMRD1

3.692.000₫

Dell E2318H

2.975.000₫

Dell E2318H

2.975.000₫

Dell E1715S

2.343.000₫

Dell E1715S

LCD Dell E1715S 17inch, 1280x1024, VGA, 03 Year, China.

2.343.000₫

Dell E1916HV

1.787.000₫

Dell E1916HV

LCD Dell E1916HV 18.5inch, 1366x768, VGA, 03 Year, China.

1.787.000₫

Dell E2016H 3XP011

2.172.000₫

Dell E2016H 3XP011

LCD DELL E2016H 19.5INCH, 1600X900, VGA, DP, LED, 03 Year

2.172.000₫

Dell Ultrasharp U2412M

4.280.000₫

Dell Ultrasharp U2412M

LCD 24" Dell Ultrasharp U2412M 1920x1200,DVI, VGA, Displa

4.280.000₫

Dell P1917S 4R8R8

3.745.000₫

Dell P1917S 4R8R8

LCD DELL PRO P1917S 19inch, 1280x1024, VGA, HDMI, DP, USB

3.745.000₫

Dell P2418HT

6.741.000₫

Dell P2418HT

LCD DELL P2418HT, 23.8" TOUCH, Full HD LED,1920 x 1080 ,

6.741.000₫

Dell E2216H

2.440.000₫

Dell E2216H

+Màn Hình : 21.5 inch

+Độ phân giải

+Kết Nối

 

2.440.000₫

Dell E1916H

1.819.000₫

Dell E1916H

LCD Dell E1916H 18.5inch, 1366x768, VGA, DP, 03 Year, Chi

1.819.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng