Dell PowerEdge T30

17.420.000₫

Dell PowerEdge T30

Form Factor: Mini Tower

CPU: Intel Xeon E3-1225 v5

17.420.000₫

Dell PowerEdge T30-1220

23.976.000₫

Dell PowerEdge T30-1220

Form Factor: Mini Tower

CPU: Intel Xeon E3-1220 v5

23.976.000₫

Dell PowerEdge T30-1230

25.799.000₫

Dell PowerEdge T30-1230

Form Factor: Mini Tower

CPU: Intel Xeon E3-1230 v6

25.799.000₫

Dell PowerEdge T330 1270 v5

37.876.000₫

Dell PowerEdge T330 1270 v5

Form Factor: 5U Tower up to 8x 3.5" Hot Plug Hard Drives<

37.876.000₫

Dell PowerEdge T330 1270 v6

38.253.000₫

Dell PowerEdge T330 1270 v6

Form Factor: 5U Tower up to 8x 3.5" Hot Plug Hard Drives<

38.253.000₫

Dell PowerEdge T430

46.456.000₫

Dell PowerEdge T430

Form Factor: 5U Tower up to 8x 3.5" Hot Plug Hard Drives<

46.456.000₫

Dell PowerEdge T630

67.207.000₫

Dell PowerEdge T630

Form Factor: 5U Tower up to 8x 3.5" Hot Plug Hard Drives<

67.207.000₫

Dell PowerEdge R230

26.953.000₫

Dell PowerEdge R230

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Cabled Hard Drive

26.953.000₫

Dell PowerEdge R230 1230

28.236.000₫

Dell PowerEdge R230 1230

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Dri

28.236.000₫

Dell PowerEdge R330

38.100.000₫

Dell PowerEdge R330

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Dri

38.100.000₫

Dell PowerEdge R330 1240-H730

46.539.000₫

Dell PowerEdge R330 1240-H730

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Dri

46.539.000₫

Dell PowerEdge R330 1270

40.524.000₫

Dell PowerEdge R330 1270

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Dri

40.524.000₫

Dell PowerEdge R430

62.381.000₫

Dell PowerEdge R430

Processor std/max: Intel Xeon E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache

62.381.000₫

Dell PowerEdge R430 2609v4

45.620.000₫

Dell PowerEdge R430 2609v4

Form Factor: 1U Rackmount up to 4x 3.5" Hot Plug Hard Dri

45.620.000₫

Dell PowerEdge R430 2630

63.205.000₫

Dell PowerEdge R430 2630

Form Factor: 1U Rackmount up to 8x 2.5" Hot Plug Hard Dri

63.205.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng