Đầu ghi hình HD 4.0 DVR DS-7216HQHI-K2-P

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR

10.640.000₫

Đầu ghi TVI DS-7116HQHI-K1

5.296.000₫

Đầu ghi TVI DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR

5.296.000₫

Đầu ghi TVI DS-7108HQHI-K1

3.312.000₫

Đầu ghi TVI DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DVR

3.312.000₫

Đầu ghi TVI DS-7104HQHI-K1

2.096.000₫

Đầu ghi TVI DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DVR

2.096.000₫

Đầu ghi TVI DS-7104HGHI-F1

1.392.000₫

Đầu ghi TVI DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 4 kênh

1.392.000₫

Đầu ghi TVI DS-7108HGHI-F1

2.416.000₫

Đầu ghi TVI DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 8 kênh

2.416.000₫

Đầu ghi TVI DS-7116HGHI-F1

3.952.000₫

Đầu ghi TVI DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 16 k

3.952.000₫

Đầu ghi TVI DS-7204HGHI-F1

1.472.000₫

Đầu ghi TVI DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 4 kênh

1.472.000₫

Đầu ghi TVI DS-7208HGHI-F1

2.544.000₫

Đầu ghi TVI DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 8 kênh

2.544.000₫

Đầu ghi TVI DS-7216HGHI-F1

4.144.000₫

Đầu ghi TVI DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 16 k

4.144.000₫

Đầu ghi TVI DS-7216HGHI-F2

4.976.000₫

Đầu ghi TVI DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 16 k

4.976.000₫

Đầu ghi TVI DS-7204HUHI-F1/N

2.912.000₫

Đầu ghi TVI DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR

Hỗ trợ 4 kên

2.912.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng