Core i3 8100 Coffee Lake

3.817.000₫

Pentium Gold G5400

2.387.000₫

Core i3 7100 Kaby Lake

3.751.000₫

Core i7 8700K Coffee Lake

11.160.000₫

Core i7 8700 Coffee Lake

9.240.000₫

Core i5 8400 Coffee Lake

6.182.000₫

Core i5 7400 Kaby Lake

5.907.000₫

Core i5 7400 Kaby Lake

3.0GHz, 6MB Cache, 4 Core 4 Thread, HD630

5.907.000₫

Core i5 7500 Kaby Lake

6.182.000₫

Core i5 7500 Kaby Lake

3.4GHz, 6MB Cache, 4 Core 4 Thread, HD630

6.182.000₫

Core i7 7700 Kaby Lake

8.888.000₫

Core i7 7700 Kaby Lake

3.6GHz, 8MB Cache, 4 Core 8 Thread, HD630

8.888.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng