Core i3 8100 Coffee Lake

3.982.000₫

Pentium Gold G5400

1.859.000₫

Core i3 7100 Kaby Lake

3.641.000₫

Core i7 8700K Coffee Lake

11.160.000₫

Core i7 8700 Coffee Lake

8.635.000₫

Core i5 7400 Kaby Lake

5.192.000₫

Core i5 7400 Kaby Lake

3.0GHz, 6MB Cache, 4 Core 4 Thread, HD630

5.192.000₫

Core i5 7500 Kaby Lake

5.412.000₫

Core i5 7500 Kaby Lake

3.4GHz, 6MB Cache, 4 Core 4 Thread, HD630

5.412.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng