Card wireless Dlink DWA-525

295.000₫

Card wireless Dlink DWA-525

Card mạng Wireless PCI, chuẩn N150Mbps, ăng-ten rời. Hỗ t

295.000₫

Card wireless Dlink DWA-123

170.000₫

Card wireless Dlink DWA-123

Card mạng Wireless USB, chuẩn N150Mbps. Hỗ trợ: Windows 2

170.000₫

Card wireless Dlink DWA-548

330.000₫

Card wireless Dlink DWA-548

Card mạng Wireless PCI Express, chuẩn N300Mbps, 2 ăng-ten

330.000₫

Card wireless Dlink DWA-131

220.000₫

Card wireless Dlink DWA-131

Card mạng Wireless Nano USB chuẩn N300. USB 2.0, nút kết

220.000₫

Card wireless Dlink DWA-132

230.000₫

Card wireless Dlink DWA-132

Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps, nút kết nối wifi

230.000₫

Card wireless Dlink DWA-137

320.000₫

Card wireless Dlink DWA-137

Card mạng Wireless USB, chuẩn N300Mbps. USB2.0, nút kết n

320.000₫

Card wireless Dlink DWA-582

795.000₫

Card wireless Dlink DWA-582

Card mạng Wireless PCI Express Dual Band, chuẩn AC1200 (N

795.000₫

Card wireless Dlink DWA-171

395.000₫

Card wireless Dlink DWA-171

Card mạng Wireless USB, chuẩn AC600 Dual Band (N 150Mbps

395.000₫

Card wireless Dlink DWA-172

510.000₫

Card wireless Dlink DWA-172

Wireless Card USB, chuẩn AC600 Dual Band (N 150Mbps & AC

510.000₫

Card wireless Dlink DWA-182

650.000₫

Card wireless Dlink DWA-182

Wireless Card USB, chuẩn AC1200 Dual Band (N 300Mbps & AC

650.000₫

Card wireless Dlink DWA-192

1.230.000₫

Card wireless Dlink DWA-192

Wireless Card USB 3.0 (hình cầu), chuẩn AC1900 Dual Band

1.230.000₫

Card mạng Dlink DFE-520TX

135.000₫

Card mạng Dlink DFE-520TX

Card mạng dùng dây PCI, 1x10/100Mbps RJ45, Giao diện PCI,

135.000₫

Card mạng Dlink DGE-528T

290.000₫

Card mạng Dlink DGE-528T

Card mạng dùng dây PCI Giga, 1x10/100/1000Mbps RJ45, Giao

290.000₫

Card mạng Dlink DGE-560T

360.000₫

Card mạng Dlink DGE-560T

Card mạng dùng dây PCI Express Giga, 1x10/100/1000Mbps RJ

360.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng