Canon DR F120

9.072.000₫

Canon DR F120

MÁY CANON DR - F120 ( scan mặt phẳng ) ADF, Duplex :

9.072.000₫

Canon DR C225

12.420.000₫

Canon DR C225

MÁY CANON DR-C225( scan dạng đứng ) Duplex:

Khổ g

12.420.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng