Nguồn AcBel HK 350

462.000₫

Nguồn AcBel HK 350

24pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 8cm, 4pins(for dua

462.000₫

Nguồn AcBel HK 400

506.000₫

Nguồn AcBel HK 400

24 pins ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 ID

506.000₫

Nguồn AcBel HK 450

616.000₫

Nguồn AcBel HK 450

24 pins, ATX 2.3, Hiệu Suất 75%, Passive PFC, 3 Sata, 3 I

616.000₫

Nguồn AcBel CE2-350

550.000₫

Nguồn AcBel CE2-350

24pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 12cm,4+4pins(for d

550.000₫

Nguồn AcBel CE2-400

644.000₫

Nguồn AcBel CE2-400

24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm,6pins(f

644.000₫

Nguồn AcBel CE2 – 450

721.000₫

Nguồn AcBel CE2 – 450

24 pins,3connectors,4xSATA, ver 2.0 ATX, fan 12cm,6pins(f

721.000₫

Nguồn AcBel E2 – 470 Plus

798.000₫

Nguồn AcBel E2 – 470 Plus

24 pins,4connectors,4SATA,ver 2.3ATX,fan 12cm,4+4 pins(fo

798.000₫

Nguồn AcBel E2 – 510 Plus

913.000₫

Nguồn AcBel E2 – 510 Plus

24 pins,2connectors,6SATA,ver 2.3ATX,fan 12cm,4+4 pins(fo

913.000₫

Nguồn AcBel I-power G650W

1.337.000₫

Nguồn AcBel I-power G650W

Hiệu năng 85%,2HDD,6SATA, fan 12cm,4+4pins(for dual CPU);

1.337.000₫

Nguồn AcBel I-power G700

1.447.000₫

Nguồn AcBel I-power G700

ATX 2.3, Hiệu suất 81%, 6Sata, 2IDE, 4 * PCI_E (6+2) Pin,

1.447.000₫

Nguồn AcBel I-power G750W

1.557.000₫

Nguồn AcBel I-power G750W

Hiệu năng 85%,2HDD,6SATA, fan 12cm,4+4pins(for dual CPU);

1.557.000₫

Nguồn AcBel TORA 420

699.000₫

Nguồn AcBel TORA 420

24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI(

699.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng