Santak 500VA – TG

1.023.000₫

Santak 500VA – TG

Dành cho 1 bộ máy tính

1.023.000₫

Santak 1000VA – TG

2.481.000₫

Santak 1000VA – TG

Dành cho 2 bộ máy tính

2.481.000₫

Santak 2000VA BLAZER -PRO

5.258.000₫

Santak 2000VA BLAZER -PRO

2000VA / 1200 W, Chức năng ổn áp, tối đa 25 phút, 2pc -Ph

5.258.000₫

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng